Immo Jalass werd 1938 in Hamburg geboren. De autodidakt heeft zich in 1960 tot 1975 met tekenen en schilderen bezig gehouden. Zijn werken werden in een reeks van tentoonstellingen international geexposeerd. In de jaren 1971 en 1972 was hij dozent aan de Famous Artists School Amsterdam. In de laatste jaren heeft Jalass alleen nog maar de computer als werktuig voor zijn digitale kunst benut.

Jalass beelden verschijnen net zoals visioenen voor het oog van de beschouwer: Principieel zijn landschappen soms met en soms zonder enkele, fabriekachtig lijkende gebouwen te zien. Soms zijn er enkele menselijke figuren, schimachtig zoals maatstafmannekens in architectonische tekeningen uitgebeeld. Maar altijd word deze vlakte, het uitgebeeld gebied doorbroken en overwonnen. Is het landschap, hetgeen wat wij zien, de realiteit, of miesschien iets er achter? Is hetgeen wat wij zien werkelijk de realiteit? En zien wij alle hetzelfde?

Is het niet alleen onze eigen kleine universum, dat vanuit ons perspectief de dingen laat ontstaan? De kunstenaar trekt de capaciteit van ons waarnemingsvermogen in kwestie en richt het oog op andere, ewenwijdige niveaus en dimensies. Jalass nodigt ons uit en onderzoekt nieuwe wegen om het beperkte opvattingsvermogen van de menselijke geest te overkomen. In zijn werk lijken landschap en atmosfeer alsof door laserstralen gesplijten en in sfeeren verdeelt. Erbij word de blik vrij voor iets nieuws, hetgeen erachter zou kunnen schuilen.

Symbolisch verschijnt een grafisch gestileerde en kunstmatig vreemd aandoende zon boven in het midden van zijn werken, hetgeen de blik boven uit de realiteit of schijnrealiteit mogelijk maakt. Het gevoel van visioneer, schitterend licht wordt ondersteund door de heldere en intensive kleurkeuze. Zijn werk doet denken aan werelden en metawaarheiden uit science fiction romans van bij voorbeeld Philip K. Dick.

Fabian Koch, www.german-art-project.de 

Vertaling uit het duits: Immo Jalass

November 2007